Cảnh Báo Rủi Ro: Giao dịch các sản phẩm tài chính sử dụng đòn bẩy tiềm ẩn mức độ rủi ro cao và không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Thua lỗ có thể vượt qua vốn đầu tư ban đầu. Vui lòng đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ các rủi ro này và thực hiện các biện pháp thích hợp để quản lý rủi ro của bạn.

Điều khoản & Điều kiện của trang web

Tháng Hai, Năm 2022

Tickmill là tên giao dịch của Tập đoàn Tickmill.

Tickmill.com được sở hữu và quản lý bởi Tập Đoàn Tickmill. Tập đoàn Tickmill gồm: Tickmill UK Ltd, được quản lý bởi Cơ Quan Quản Lý Tài Chính UK (Văn phòng đăng ký tại: Lầu 3, 27 - 32 Old Jewry, London, EC2R 8DQ, Vương Quốc Anh), Tickmill Europe Ltd, được quản lý bởi Ủy ban Giao Dịch Chứng Khoán Cyprus (Văn phòng đăng ký tại: Kedron 9, Mesa Geitonia, 4004 Limassol, Cyprus), Tickmill South Africa (Pty) Ltd, FSP 49464, được quản lý bởi Cơ Quan Quản Lý Tài Chính Khu Vực (FSCA) (Văn phòng đăng ký tại: The Colosseum, 1st floor, Century Way, Office 10, Century City, 7441, Cape Town), Tickmill Ltd, được quản lý bởi Cơ Quan Dịch Vụ Tài Chính của Seychelles và công ty con Procard Global Ltd có vốn chủ sở hữu 100%, Giấy Phép UK Số: 09369927 (Văn phòng đăng ký tại: Lầu 3, 27 - 32 Old Jewry, London, EC2R 8DQ, Vương Quốc Anh), Tickmill Asia Ltd, được quản lý bởi Cơ Quan Dịch Vụ Tài Chính Labuan Malaysia (Giấy Phép Số: MB/18/0028 và Văn phòng đăng ký tại: Unit B, Lot 49, 1st Floor, Block F, Lazenda Warehouse 3, Jalan Ranca-Ranca, 87000 F.T. Labuan, Malaysia).

Khách hàng phải ít nhất 18 tuổi để sử dụng các dịch vụ của Tickmill.

(Các) trang web cung cấp cho bạn những điều khoản và điều kiện mà bạn phải chấp nhận và những thông báo đều có ở đây (“Điều khoản Sử dụng”). Việc bạn sử dụng (các) trang web nghĩa là bạn đã chấp nhận tuân thủ các Điều khoản Sử dụng này.

Thương hiệu và Quyền sở hữu Trí tuệ

(Các) trang web của Tickmill được tạo ra bởi các trang web khác nhau do Tickmill Ltd và các công ty liên kết với ("Tickmill") điều hành và đó là chủ sở hữu của Bản quyền tác giả trong các trang, màn hình hiển thị trang web, những thông tin cùng với chi tiết trong đó và kể cả việc sắp xếp của chúng. Tickmill giữ độc quyền hoặc có quyền sử dụng hoặc sở hữu bất kỳ giấy phép nào khác khi chúng có chứa tên thương mại và thương hiệu xuất hiện trong trang web này.

Thay đổi thông tin và tài liệu

Tất cả các thông tin và tài liệu có trong trang web của Tickmill và tất cả các điều khoản, điều kiện, điều kiện tiên quyết và mô tả đều ở đây, và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

Trách nhiệm hữu hạn

Tickmill không cung cấp bất kỳ lời bảo đảm nào về độ chính xác, mức độ đầy đủ của thông tin và tài liệu có trong trang web và từ chối bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ sai sót và/hoặc thiếu sót nào trong vấn đề này. Tickmill không cung cấp bất kỳ loại bảo hành dưới bất kỳ hình thức thể hiện hoặc quy định nào, bao gồm nhưng không giới hạn việc bảo đảm không xâm phạm quyền lợi, quyền sở hữu, tính thương mại, tính phù hợp đối với một mục đích cụ thể và không có virus từ máy tính, cùng với thông tin và tài liệu của chúng.

Các liên kết hyperlink đến các nguồn internet khác là rủi ro của chính bạn; nội dung, tính chính xác, ý kiến và liên kết khác được cung cấp bởi các nguồn này là không được kiểm soát, điều tra, xác minh, theo dõi và/hoặc xác nhận bởi Tickmill.

Tickmill sẽ không chịu trách nhiệm về a) bất kỳ thiệt hại, mất mát hoặc chi phí phát sinh liên quan đến trang web này hoặc sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng của bất kỳ người nào hoặc liên quan đến việc không có khả năng thực hiện lệnh, lỗi, thiếu sót, gián đoạn, sự chậm trễ trong hoạt động hoặc truyền dẫn, virus máy tính, không thể kết nối truyền thông hoặc sự cố đường dây hoặc hệ thống, ngay cả khi Tickmill hoặc đại diện của nó đã được thông báo về khả năng thiệt hại, tổn thất hoặc chi phí đó và b) đối với sai sót hoặc sự không chính xác trong quá trình truyền dữ liệu và/hoặc Lệnh trong giao dịch FX hoặc CFD hoặc bất kỳ sự chỉ dẫn nào từ khách hàng/người truy cập trang web, sự can thiệp, giả mạo lừa đảo, phá vỡ mã mật mã truy cập bí mật, sai sót trong ghi âm hoặc truyền tin nhắn hoặc lỗi hệ thống do bất khả kháng hoặc vì bất kỳ lý do nào khác mà không liên quan đến những vi phạm ở trên, hoặc bởi Tickmill.

Tickmill sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại có thể xảy ra nào đối với lỗi phần cứng hoặc phần mềm của người sử dụng có thể phát sinh do việc sử dụng trang web này và/hoặc những liên kết của trang web này với các trang web khác/các liên kết hypertext hoặc nguồn internet nào.

Những người dùng dự kiến

Trang web này không dành cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào thuộc bất kỳ khu vực pháp lý hoặc quốc gia nào mà việc sử dụng đó trái ngược với luật pháp hoặc quy định của địa phương.

Cookie

Khi bạn sử dụng phần mềm của chúng tôi, nó sẽ cho phép chúng tôi sử dụng cookie liên quan đến quyền truy cập của bạn vào trang web của chúng tôi. Cookie là các tệp thông tin nhỏ, thường bao gồm số nhận dạng độc nhất hoặc giá trị, được lưu trữ trên ổ cứng máy tính của bạn do bạn sử dụng phần mềm giao dịch này và truy cập trang web. Mục đích của thông tin này là để cung cấp cho bạn một trải nghiệm có liên quan và hiệu quả hơn trên trang web, bao gồm cả việc trình bày trang web theo nhu cầu hoặc sở thích của bạn. Cookie thường được sử dụng trên nhiều trang web trên internet và bạn có quyền lựa chọn chấp nhận cookie bằng cách thay đổi sở thích và các tùy chọn trong trình duyệt của bạn. Một số đối tác kinh doanh của chúng tôi (ví dụ: nhà quảng cáo) sử dụng cookie trên (các) trang web của chúng tôi. Chúng tôi không có quyền truy cập, hoặc kiểm soát các cookie này.

Cookie không chứa thông tin nhận dạng cá nhân và cũng không được sử dụng để xác định bạn. Bạn có thể chọn tắt cookie. Tuy nhiên, bạn không thể truy cập vào một số phần của trang web này nếu bạn chọn tắt cookie trong trình duyệt của bạn, đặc biệt là các phần an toàn của trang web.

Để biết thêm thông tin về cookie và cách tắt chúng, vui lòng xem trang web www.allaboutcookies.org.

Những liên kết của bên thứ ba

(Các) trang web của chúng tôi chứa các liên kết đến các trang web do các bên khác điều hành. Chúng tôi cung cấp các liên kết nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho bạn, nhưng chúng tôi không xem xét, kiểm soát hoặc giám sát sự riêng tư hoặc các vấn đề khác của các trang web do các bên thứ ba khác điều hành. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về hiệu suất của các trang web do các bên thứ ba điều hành hoặc đối với những vấn đề kinh doanh của bạn với họ.

Dữ liệu cá nhân

Bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào được thu thập bởi Tickmill thông qua trang web này, sẽ được xử lý theo luật pháp và các quy định về thẩm quyền có liên quan được sửa đổi hoặc thay thế theo từng thời điểm.
Tôi, người dùng trang web, đồng ý rằng:

  1. Tickmill có quyền xử lý dữ liệu cá nhân để hỗ trợ, thúc đẩy và cải thiện những mối quan hệ của chúng tôi.
  2. Tickmill sẽ không truyền đạt hoặc tiết lộ Dữ liệu Cá nhân đó cho bất kỳ bên thứ ba, trừ khi có liên quan đến: (1) công ty/những công ty mà Tickmill đã giao một phần hoặc toàn bộ việc thực hiện xử lý dữ liệu đó theo pháp luật, (2) những thông tin hoặc tiết lộ đó có thể được yêu cầu bởi luật pháp hoặc quyết định của tòa án và (3) Tôi là khách hàng của Công ty và theo Chính sách Bảo mật, những điều này cũng được áp dụng cho tôi.
  3. Nếu không được chỉ dẫn cụ thể bởi tôi, Tickmill sẽ có quyền sử dụng dữ liệu cá nhân đó, ngoại trừ Dữ liệu Cá nhân nhạy cảm, để quảng bá sản phẩm tài chính từ xa và/hoặc bất kỳ sản phẩm/dịch vụ nào được cung cấp bởi các công ty trực thuộc khác.
  4. Tôi biết rằng tôi có quyền cập nhật hoặc từ chối mọi xử lý Dữ liệu cá nhân của tôi bất kỳ lúc nào theo các luật và quy định về thẩm quyền liên quan, được cơ quan Chính phủ liên quan sửa đổi hoặc thay thế theo từng thời điểm.
  5. Những điều trên sẽ áp dụng cho cả Khách hàng hiện tại của Tickmill và đối với bất kỳ dịch vụ nào, bất kể đơn của họ có được chấp nhận hay không. Chính sách Bảo mật cũng áp dụng cho tất cả Khách hàng của Tickmill.

Luật chi phối

Việc bạn sử dụng trang này phải tuân theo tất cả các luật và quy định được áp dụng. Tickmill có thể thực thi Điều khoản Sử dụng trong thẩm quyền của bất kỳ chi nhánh nào của Tickmill.
Bằng cách truy cập vào trang web của Tickmill và bất kỳ trang nào liên quan đến nó, tôi đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện như mô tả ở trên.